Ny rullbana för landsvägskörning inomhus

En intressant artikel från SAAB´s interna tidning VIPS (Vi på SAAB), nr 5 1962.

En av provförarna kontrollerar bilens prestanda på den nya rullbanan med apparatur.

En bilförare som har uppmärksamheten riktad framåt och inte har både händerna på ratten när bilen gör 70 km i timmen, brukar väl anses som trafikfarlig. Gör han dessutom häftiga inbromsningar kan han bli direkt livsfarlig. Men kör han på Saabs ”rullande landsväg” som den nya rullbanan populärt kallas, så händer det ingenting trafikfarligt, hur han än bär sig åt. Föraren sitter säker i bilen mitt inne på verkstadsgolvet och utför funktionsprov av motor, växellåda, bromsar, stötdämpare, instrument, reglage, pedalsystem och ljudbedömning -s.k. skrammel.

Likartade prov
Den rullande landsväg som möjliggör dessa prov har tillkommit av flera orsaker. Bristen på lämplig väg, där testkörningar på 7-8 km kan och får äga rum, blir väl så småningom akut på grund av de kringbyggnader av företaget som kommer att ske. Detta är en orsak. En annan är att vintertid slippa ifrån nedisade bilar. En tredje är att proven blir likartade. Dessa skäl är vägande.

Sker då här en fullt normalt provkörning och kommer testkörning på landsväg att helt upphöra?
Vi ställer frågan till kontrollchefen Hugo Frykner.
–På den första frågan kan jag obetingad svara ja, säger han. Den andra frågan tarvar däremot en längre förklaring. I dag ersätter rullbanan ingalunda landsvägskörningen. Den är en ren kapacitetsfråga. För att klara produktionen helt måste det till ytterliga en bana och det är också meningen att det skall bli en sådan. Dessutom krävs en del förbättringar av banan. Den bör också byggas in, så att eventuella missljud i bilarna lättare kan uppfattas av förarna.

Effektivt avgasutsug
När allt detta är klart, då är detta alltså slut med all landsvägskörning, eller hur?
–Nej. Omkring 5-10 % av bilarna som körts på rullbanan kommer att efterkontrolleras på landsväg för att utröna om testen på rullbana ger samma värden, Så helt slut på landsvägskörning blir det inte.

Foto ovan visar det effektiva avgasutsuget bakom bilen.

Kan det inte bli besvärande med avgaserna inomhus, sådana är ju farliga?
–För den saken har vi en mycket fin anläggning bakom bilarna. Avgaserna slår direkt mot en snedställd platta, sugs ner under golvet av en kraftfullt fläkt och går därifrån upp genom en skorsten på taket med filter. För att ytterliga förvissa oss om att ingen risk föreligger i banans omedelbara närhet har laboratoriet gjort noggranna mätningar och inte funnit någonting av hälsovådligt slag.

Har man sådana här anläggningar på andra bilindustrier?
Ja, de större bilfabrikörerna ute i världen har sådana anläggningar och då så …