Visa ditt stöd

Stödföreningens ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta kan t.ex ske genom att Stöd­föreningen medverkar till en förstärkning av besökarnas upplevelser genom olika informationsinsatser och andra åtgärder. En hel del resultat kan uppnås med ganska små medel medan t.ex. iordningsställande av en specifik ­bilmodell eller utgivande av en skrift/bok till minne av en Saab-profil är ganska kostsamt.

Donationer
Om du vill stödja föreningen med en donation är det alltid extra välkommet, antingen för något specifikt ändamål eller som en allmän gåva. Föreningen har många egna idéer kring projekt som skulle gagna både Saab Car Museum och er Saab Supporters, men vi är naturligtvis öppna för fler. Det är tillsammans som vi bygger ett levande museum och en stark sammanhållning bland alla Saab Car Museum Supporters.

Hjälpa till på annat sätt
Föreningens arbete grundar sig främst på ideellt arbete från de många entusiaster som anslutit sig till föreningen och vill dela med sig av sitt kunnande och engagemang. Har du något du skulle kunna bidra med? Tveka inte att höra av dig. Kanske sitter du på ovärderlig kunskap, kan berätta värdefulla historier från när det begav sig eller helt enkelt bara är en hejar på att baka gott kaffebröd. Kontakta föreningen