Om oss

Styrelsen i Saab Car Museum Support Organization. Från vänster; Melker Persson, Gunnar Johansson, Ulf G Andersson, Åke Zackrisson, Bertil Andersson, Ray Beaufoy, Lars-Olof Hellgren, Rickard Frick. Saknas på bilden gör Henrik Olsson och Fredrik Schmidt samt Gunnar Larsson och Peter Bäckström, adjungerade.

Saab Car Museum Support Organization är en ideell förening vars ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta sker genom olika aktiviteter som har till uppgift att skapa ekonomiska medel som används för att utveckla museets verksamhet, genomföra olika projekt med mera.

Ett par exempel på detta är t.ex den Grupp 3-bil som föreningen köpt in och minutiöst restaurerat och sedan skänkt till Saab Bilmuseum. Bilen är en replika av den den bil som Gösta Karlsson så framgångsrikt tävlade med på 60-talet. Föreningen har även bidragit till publiceringen av flera böcker, bl.a en bok om Gunnar Ljungström, mannen som startade biltillverkningen på Saab, och hans medarbetare under perioden 1945-1969.

Föreningen har även instiftat två minnesfonder för att uppmärksamma människor som gjort betydande insatser i respektive persons anda.
Erik Carlssons minnesfond – Mottagaren skall ha gjort en betydande insats för ”Saabhistorien” inom motorsportens område och insatsen skall ha gjorts i Erik Carlssons anda.
Hans Johnsons minnesfond – Mottagaren skall ha gjort en extraordinär Saabrenovering i Hans Johnsons anda.

Styrelsen
Ordförande
Rickard Frick, Aftersales Director Hedin MG Sweden

Ledamöter
Ulf G Andersson, Svenska Saabklubben
Lars-Olof Hellgren, f d Karosskonstruktion på Saab.
Gunnar Johansson, f.d. Projektledare på Saab
Melker Persson, f.d. Projektkoordinator på Saab
Bertil Andersson, f.d. Projektledare på Saab
Åke Zackrisson, Svenska Saabklubben
Henrik Olsson, Innovatum SC
Fredrik Schmidt, Grafisk designer och kommunikatör, tidigare på ANA Trollhättan

Stadgar
Stadgar Saab Car Museum Support Organization

Kontakt
Du kan kontakta föreningen via e-post;
saabbilmuseum.stodforening@gmail.com