Hej och välkomna till Saab Car Museum Support Organizations nya hemsida. (An English verion is on its way.) Car Museum Support Organization är en ideell förening vars ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta sker genom olika aktiviteter som har till uppgift att skapa ekonomiska medel som används för att utveckla museets verksamhet, genomföra olika projekt med mera. Du kan stötta föreningen och Saab Car Museum genom att bli medlem och blir en Saab Car Museum Supporter du också.