svenska | english

Saab Car Museum Support Organization

Saab Bilmuseum Stödförening grundades i slutet av oktober 2012 och är en ideell förening vars ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta kommer att ske genom olika former av aktiviteter för att samla in ekonomiska medel. Dessa kommer att användas för att utveckla museets verksamhet, genomföra olika projekt med mera.

För senaste nytt se vår grupp på Facebook här.