Hej och välkomna till Saab Car Museum Support Organizations hemsida. Saab Car Museum Support Organization är en ideell förening vars ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta sker genom olika aktiviteter som har till uppgift att skapa ekonomiska medel som används för att utveckla museets verksamhet, genomföra olika projekt med mera. Du kan stötta föreningen och Saab Car Museum genom att bli medlem och bli en Saab Car Museum Supporter du också.

Årsmöte 2024

Vårt syfte är ju att stötta Saab Bilmuseum och det är du som medlem som gör det möjligt. 
Torsdag 18 april 2024, klockan 18:00 – 19:00 håller vi årsmöte på Saab Bilmuseum i Trollhättan
dit alla medlemmar är välkomna. Läs mer och se agendan på Medlemssidan.


Stödföreningens ordförande Rickard Frick förklarar vad stödföreningen gör och varför du vill bli medlem.
(Mer information om hur du blir medlem hittar du under rubriken ”Bli Medlem” ovan)

Nytt föredrag av Gunnar Johansson

Vad är det Rickard och Gunnar pratar om nu då? Gå in under medlemssidan och se föredraget (om glas och rutor på Saab 9000) i något långsammare tempo Inte medlem? Det fixar du plättlätt här