Grupp 3-projektet, del 1

Augusti 2018 – Nedmontering

 • Grupp-3-del-1-1
 • Grupp-3-del-1-2
 • Grupp-3-del-1-3
 • Grupp-3-del-1-4
 • Grupp-3-del-1-5
 • Grupp-3-del-1-6
 • Grupp-3-del-1-7
 • Grupp-3-del-2-1
 • Grupp-3-del-2-2
 • Grupp-3-del-2-3
 • Grupp-3-del-2-4
 • Grupp-3-del-2-5
 • Grupp-3-del-3-1
 • Grupp-3-del-3-2
 • Grupp-3-del-3-3
 • Grupp-3-del-3-4
 • Grupp-3-del-3-5
 • Grupp-3-del-3-6
 • Grupp-3-del-3-7
 • Grupp-3-del-3-8
 • Grupp-3-del-4-0
 • Grupp-3-del-4-1
 • Grupp-3-del-4-2
 • Grupp-3-del-4-3
 • Grupp-3-del-4-3b
 • Grupp-3-del-4-4
 • Grupp-3-del-4-5
 • Grupp-3-del-4-6
 • Grupp-3-del-4-7
 • Grupp-3-del-4-8
 • Grupp-3-del-4-9
 • Grupp-3-del-4-10
 • Grupp-3-del-4-11
 • Grupp-3-del-5-1
 • Grupp-3-del-5-2
 • Grupp-3-del-5-3
 • Grupp-3-del-5-4
 • Grupp-3-del-5-5
 • Grupp-3-del-5-6
 • Grupp-3-del-6-1
 • Grupp-3-del-6-2
 • Grupp-3-del-6-3
 • Grupp-3-del-6-4
 • Grupp-3-del-6-5
 • Grupp-3-del-6-6
 • Grupp-3-del-6-7
 • Grupp-3-del-6-8
 • 96ban8_low
 • 96ban2_low

En pressrelease har skickats ut till de fyra ”gammelbilstidningarna” i Sverige, i samband med att projektet offentliggjordes. Vi har fått respons från Classic Motor som publicerat en notis. Vidare har vi fått löfte om artiklar i Norska Saabklubbens tidning ”9-posten” och Svenska Saabklubbens tidning ”Bakrutan.”

Nu har arbetet med bilen kommit igång ordentligt. Den står i Zackrissons Verkstad i Munkedal och har plockats ner den totalt. Alla delar är nogsamt packade i lådor och kablar är märkta osv. Även hjulaxlarna är borttagna och vi skall tillverka en karosserisnurra för att kunna rotera bilen, för rengöring av underrede och målning. Märkligt nog gick inte EN ENDA bult av då bilen demonterades!! Rostskyddet i hjulhus är borttaget och ytorna rengjorda med roterande stålborste.

Vi har nu full överblick över rostskadorna och kan konstatera att golvet är helt intakt. Största problemet är vänster karossida och hjulhus bak. En ny karossida har införskaffats och skall monteras. I övrigt är det mycket begränsade skador om än något tidsödande att laga professionellt. Till synes är det inga svåra ”plåtar” som fordrar lagning.

Vi har även gått igenom vilka reservdelar som man i nuläget kan se behöver införskaffas. I första hand skall dessa köpas via Svenska Saabklubbens reservdelslager, där vi får sponsring i form av rabatt. Projektet kommer vidare att få sponsring med färg och slipmaterial från Lackman i Uddevalla och Vikens Maskin i Uddevalla, som har lovat hjälpa oss med nya bromsslangar och bränsleledning. Dessutom kommer vi att få fyra Sportfälgar från Christer Wigren i Landskrona.

Den 13/8 hade arbetsgruppen en träff med veteraner från Saabs tävlingsavdelning (Rolf Eberfors, Torbjörn Trollby och Nils Gunnar Svensson) som gav värdefull information om tävlingsbilarna från 60-talet.

En mycket glädjande nyhet är att projektet har fått en donation på 25 000 kr från en anonym givare, vilket givetvis är oerhört välkommet, eftersom ambitionen är att bygga bilen så likt originalet som det bra går och med så hög finish som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. En stor utmaning är att finna en firma som kan hjälpa oss med omvandlingen från en blå till röd bil.

För närvarande letar vi efter tidtypiska Auto Trygg stötdämpare, midjebälte och en ny tankarmatur.

Nästa steg i projektet
Tillbaka