Saab – hur det började

Saab Trollhättan works in 1949
SAAB-fabriken I Trollhättan 1949. Not: inga bilar och den stora mängden cyklar under skyddstaket. Kontor och bakom dem produktion var här placerade. Mittdelen kallades Flyglledartornet pga sin använding vid provflygning av militärplan, pågående fram 1947. Efter 1959, inrymde dessa lokaler, med utbyggnader, verkstäderna för plåtpressning  och karosssammanbyggnad ända fram till avslutet av SAAB Automobile 2011. Under sista årtioned var produktionen I dessa verkstäder i hög grad automatiserad med avancerad robotutrustning. Foto: Innovatums arkiv.

VARIFRÅN
Konsolidering I början av 1930-talet av den begynnande svenska flygindustrin, kombinerat med 1936 års försvarsbeslut att skapa en svensk militär flygindustri, medförde att SAAB bildades I två steg:

– Svenska Aeroplanaktiebolaget bildat 1937, ägt av Wenner-Grengruppen. Huvudkontor och en fabrik uppfördes i Trollhättan. Angränsande anlades en ny fabrik för NOHAB Flygmotorfabriker, senare Volvo Flygmotor, och ett flygfält.

– Svenska Aeroplanaktiebolaget förenades med Linköping-baserade ASJ-A till Svenska Aeroplan  AB (SAAB),  med ägare Wallenberg-
  gruppen. Huvudkontor och utveckling flyttades till Linköping.

Foto från 1942 av det angränsande flygfältet med uppställda flygmaskiner (B17) och betande får. Under 1960-talet anlades på den närliggande sidan av staketet dels en enkel ”skakbana” för provning av påkänningar vid körning på dålig väg, såsom ”Belgian pavé” och ”pott-hål”. Strax intill byggdes också en krockbana. Inledningsvis kördes proven utomhus, men senare byggdes den in och blev en del av ett kvalificerat laboratorium för krockprov.

VARFÖR?
Företagsledningen för SAAB förutsåg några år in på 1940-talet behovet av att bredda verksamheten till nya områden, också civila, efter avslut av andra världskriget. Ett antal olika förslag utreddes och bearbetades, däribland möjligheten att utveckla och producera en liten personbil.

HUR ?
Företagsledningens beslut att undersöka behoven och möjligheterna för att producera en personbil initierade nedanstående förstudier för project XP92 under hösten -44 / våren -45:
– Gunnar Ljungström & Ture Svensson undersökte de tekniska aspekterna
– Sixten Sason utvecklade formgivningsförslag;  konventionella och ett radikalt
– Hugo Möller utredde behoven  och kraven m a p produktion

Vid  SAAB styrelsemöte 14/6 – 45 valdes Sasons radikala designförslag och 200 000 kr anslogs för konstruktion och byggande av prototyper. Gunnar Ljungström, utsedd till utvecklingsansvarig rekryterade under hösten -45 ett 10 man starkt projektteam, placerade I Linköping.

Styrelsen beslöt 16/1 1946 att bygga en första prototyp, 92001,  dvs “Ur-Saaben”. Färdigställd visades den för företagsledningen 4/6 1946.
 
Året 1947 var betydelsefullt av flera skäl:
– Styrelsebeslut 27/2 att slutföra projektet m a p utveckling och förbereda/installera för produktion.
– Pressvidning 10/6 i Linköping.
– Kontrakt med Svenska återförsäljaren Philipsons för en förhandsbeställning på 8 000 bilar.
– Utveckling och prototypbyggnation börjar överföras till Trollhättan.

Serieproduktion startade tidigt i december 1949 , med första leveranser av kundbilar i januari 1950.

Beskrivningen ovan är mycket koncentrerad.

För mer detaljerad och utförlig information rekommenderar vi boken ”SAAB – WE did it!” som finns att köpa i Saabmuséets webshop. Köp boken.

Boken innehåller mycket ej tidigare publicerat material som vindtunneltesterna av Saab 92001 på KTH, pionjärkollegorna på Saab och mycket mer. Ett måste för Saabkonnässören. Boken är skriven och utgiven på engelska.

Nedan ses några bilder ur boken.

UrSaab, dvs,den första prototypen 92001. För sin tid exceptionellt bra aerodynamik, verifierad i modernt fullskalle-test 1989; Cd =0,30! Illustration av  Rony Lutz
Den andra prototypen , 92002, i en idyllisk sommarmiljö från 1940-talet. Ett antal ändringar gjordes i förhållande till 92001, huvudsakligen betingade av praktiska skäl. Successivt blev den mycket lik det slutliga produktionsutförandet. Not: på detta fotot fortfarande skärmarnas låga utskärningar för hjulen, ett arv från 92001.
Den första Saab-bilen byggd I Trollhättan; 1948
Tävlingar utnyttjades direkt för provning och PR. Drivande inom utvecklingsavdelningen : Rolf Mellde och Olof Landbü, Inom Philipsons försäljningsorganisation:
Gösta Bergqvist och K-G Svedberg (den senare vann den första tävlingssegern någonsin med en Saab: Östgöta-rallyt vid årsskiftet 1949/50). I februari -50 körde Rolf Mellde och Greta Molander Monte Carlo Rallyt, också med mycket tidiga produktionsbilar.  Här vid  Gretas bil.
Tvärsnitt av 92 produktionsbil. Illustration Rony Lutz
Not: Motorn installerad på tvärs bilen tillsammans med transmissionen, en lay-out för drivaggregat, som ett årtionde senare, via BMC Mini, skulMålsättning med produkten enligt Gunnar Ljungström i hans artikel från 1949: SAAB 92 – En liten personbil
(ref Vingpennor nr 11, SAAB Linköping) – Avsikten har varit att åstadkomma en robust och lättskött, möjligast ekonomisk vagn med goda prestanda men utan långtgående krav på utrymme utöver acceptabla sittplatser för de fyra åkande samt utan lyx.